විදුලි බයිසිකලය

 • Cheap motorized bicycle – EMB101

  ලාභදායී යතුරුපැදිය - EMB101

  විශේෂයෙන් ඔබ පාපැදි පැදීමට අලුත් නම් හෝ ඔබේ ක්‍රීඩාව දියුණු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, ඔබ ටිකක් මන්දගාමී වන්න. ව්‍යායාමයෙන් නොයෙකුත් ප්‍රතිලාභ ඇති බව අපි දනිමු. ඒ සඳහා එක්සත් ජනපද රජය නිර්දේශ කරන්නේ අප සැමට සතියකට අවම වශයෙන් පැය 2.5 ක මධ්‍යස්ථ තීව්‍රතාවයකින් යුත් වායුගෝලීය ව්‍යායාමයක් ලබා දෙන ලෙසයි.
 • China manufacturer electric bicycle – EB101

  චීනයේ විදුලි බයිසිකලයක් - ඊබී 101

  විශේෂයෙන් පුරුදු වෙනස් කිරීමට සහ වැඩි ව්‍යායාමයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අයට, විද්‍යුත් බයිසිකලයක් සපයන උපකාරය වෙනත් පරිශීලකයින්ට වෙනත් ප්‍රවාහන ක්‍රම වලින් සංක්‍රමණය වීම පහසු කරයි. ඔබ තවමත් නැවුම් වාතය ලබා ගන්නවා, ඔබ තවමත් ව්‍යායාම කරනවා, නමුත් ඇතුල් වීමට ඇති බාධක ඉතා අඩුයි.
 • Electric bike for adult – EB102

  වැඩිහිටියන් සඳහා විදුලි බයිසිකලය - EB102

  විශේෂයෙන් පුරුදු වෙනස් කිරීමට සහ වැඩි ව්‍යායාමයක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අයට, විද්‍යුත් බයිසිකලයක් සපයන උපකාරය වෙනත් පරිශීලකයින්ට වෙනත් ප්‍රවාහන ක්‍රම වලින් සංක්‍රමණය වීම පහසු කරයි. ඔබ තවමත් නැවුම් වාතය ලබා ගන්නවා, ඔබ තවමත් ව්‍යායාම කරනවා, නමුත් ඇතුල් වීමට ඇති බාධක ඉතා අඩුයි.
 • Electric scooter – ES101

  විදුලි ස්කූටරය - ES101

  නෝර්වේහි කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි වූයේ ඊ-බයික් මගින් මිනිසුන් වැඩි කාලයක් චක්‍රීය වීමට හේතු වන බවයි. ඒ කියන්නේ බයිසිකල් ප්‍රවාහනය සඳහා කාර් වල කෙටි ගමන් හුවමාරු කර ගැනීම මෙන්ම විවේකීව ගමන් කිරීම සඳහා පිටතට යෑමට ඇති ඉඩකඩ වැඩිය.
 • Mountain folding electric bike – EMB102

  මවුන්ටන් ෆෝල්ඩින් විදුලි බයිසිකලය - ඊඑම්බී 102

  විශේෂයෙන් ඔබ පාපැදි පැදීමට අලුත් නම් හෝ ඔබේ ක්‍රීඩාව දියුණු කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, ඔබ ටිකක් මන්දගාමී වන්න. ව්‍යායාමයෙන් නොයෙකුත් ප්‍රතිලාභ ඇති බව අපි දනිමු. ඒ සඳහා එක්සත් ජනපද රජය නිර්දේශ කරන්නේ අප සැමට සතියකට අවම වශයෙන් පැය 2.5 ක මධ්‍යස්ථ තීව්‍රතාවයකින් යුත් වායුගෝලීය ව්‍යායාමයක් ලබා දෙන ලෙසයි.